ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Prešov 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK7175000000004017927724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT

+421905622822

sek@koinoniapo.sk

PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK9256000000008843719001 
BIC: KOMASK2X 

KOINONIA JÁN KRSTITEĽ - Prešov

KATOLÍCKE SPOLOČENSTVO PRE NOVÚ EVANJELIZÁCIU

NAJBLIŽŠIE AKCIE

kurz Izaiáš.jpg
večer_chvál_s_modlitbami_za_uzdravenie.j
eucharistia_s_témou_pre_rodiny.jpg

2. 2. o 10.00 hod

Eucharistia s témou pre rodiny

UDALOSTI KJK PREŠOV

10_slide.jpg

Ples Koinonie

vikendovka-jan2020-7_slide.jpg

Stretnutie mladých 13+

Slideň.jpg

Seminár pre ženy

Večné sľuby