ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Prešov 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK7175000000004017927724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT

+421905622822

sek@koinoniapo.sk

PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK9256000000008843719001 
BIC: KOMASK2X 

KOINONIA JÁN KRSTITEĽ - Prešov

KATOLÍCKE SPOLOČENSTVO PRE NOVÚ EVANJELIZÁCIU

NAJBLIŽŠIE AKCIE

seminár pre ženy.jpg
Kopie pre_mladu00fdch.jpg
nedeľa_s_Koinoniou.jpg

17.11. o 10.00 hod

Slávenie eucharistie

UDALOSTI KJK PREŠOV

Stretnutie_mladých_13+_Identita.jpg

Stretnutie mladí 13+

stretnutie_mužov.jpg

Seminár pre mužov

f (21).jpg

Medzinárodný kongres

Family day