KOINONIA JÁN KRSTITEĽ - Prešov

KATOLÍCKE SPOLOČENSTVO PRE NOVÚ EVANJELIZÁCIU

NAJBLIŽŠIE AKCIE

NAJBLIŽŠIE AKTIVITY

Sledujte nás aj na našom YouTube kanáli

a pridajte sa k našim odberateľom

YouTube channel.png

Staň sa našim fanúšikom

aj na sociálnych sieťach

  • Facebook
  • Instagram
hrdinovia_v3.jpg
nezastavitelni_marko.jpg
odvazni.jpg
pôstna výzva.jpg
2%.jpg
udalosti_600.jpg

VEČERY CHVÁL

20210304_edit.JPG

Volanie Tvojho Boha 3

20210225_edit.JPG

Volanie tvojho Boha 2

20210218_edit.JPG

Volanie tvojho Boha 1

Vďačnosť - pamäť srdca

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT
PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X