DOM KOINONIE JÁN KRSTITEĽ PREŠOV

Výstavbu nášho Domu Koinonie Ján Krstiteľ Prešov
možete svojim finančným darom podporiť na číslo účtu:


IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724

BIC: CEKOSKBX
 

Taktiež môžete podporiť naše evanjelizačné aktivity

prostredníctvom 2% z dane za rok 2020.

NEW QR KJK.png
2%_new.jpg