DOM KOINONIE JÁN KRSTITEĽ PREŠOV

Výstavbu nášho Domu Koinonie Ján Krstiteľ Prešov
možete svojim finančným darom podporiť na číslo účtu:


IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724

BIC: CEKOSKBX
 

Taktiež môžete podporiť naše evanjelizačné aktivity

prostredníctvom 2% z dane za rok 2020.

2%_new.jpg
ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742985 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT
PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X