top of page
1d2974c074ded8cf1b09533093d2eada.jpg

DOM KOINONIE JÁN KRSTITEĽ PREŠOV

Výstavbu nášho Domu Koinonie Ján Krstiteľ Prešov
možete svojim finančným darom podporiť na číslo účtu:


IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724

BIC: CEKOSKBX

NEW QR KJK.png
bottom of page