ZAMYSLENIA NAD BOŽÍM SLOVOM

1.

BOH JE NÁŠ PEVNÝ HRAD

(Ž 46)

O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

PILIERE MANŽELSTVA

2.

STVOR MI SRDCE ČISTÉ

(Ž 51)

RODINA POTREBUJE ODVÁŽNEHO LÍDRA

POHĽAD MUŽA
A POHĽAD ŽENY V MANŽELSTVE

3.

JEŽIŠ, JEDINÝ ZÁCHRANCA

(Jn 3, 14-17)

O ÚSPEŠNOM MUŽOVI, KTORÝ TÚŽIL PO ZMENE

STVORENIE A MANŽELSTVO

4.

JEŽIŠ, RADOSŤ NÁŠHO SRDCA (Lk 1, 26-38)

BOŽÍ DUCH V TEBE VOLÁ ABBA OTEC! - 1.

children-1879907_1920.jpg

VÝCHOVA

DETÍ

5.

ZÁCHRANA V JEŽIŠOVÝCH RANÁCH 

(Iz 53, 5)

BOŽÍ DUCH V TEBE VOLÁ ABBA OTEC! - 2.

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT
PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X