top of page

ZAMYSLENIA NAD BOŽÍM SLOVOM

1.
BOH JE NÁŠ PEVNÝ HRAD
(Ž 46)

2.

STVOR MI SRDCE ČISTÉ

(Ž 51)

3.

JEŽIŠ, JEDINÝ ZÁCHRANCA

(Jn 3, 14-17)

4.

JEŽIŠ, RADOSŤ NÁŠHO SRDCA (Lk 1, 26-38)

5.

ZÁCHRANA V JEŽIŠOVÝCH RANÁCH 

(Iz 53, 5)

O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

RODINA POTREBUJE ODVÁŽNEHO LÍDRA

O ÚSPEŠNOM MUŽOVI, KTORÝ TÚŽIL PO ZMENE

BOŽÍ DUCH V TEBE VOLÁ
ABBA OTEC! - 1.

BOŽÍ DUCH V TEBE VOLÁ ABBA OTEC! - 2.

PILIERE MANŽELSTVA

POHĽAD MUŽA
A POHĽAD ŽENY V MANŽELSTVE

STVORENIE A MANŽELSTVO

children-1879907_1920.jpg

VÝCHOVA

DETÍ

bottom of page