o.Ricardo

VEČNÉ SĽUBY

Dňa 24. 11. 2019 sme v Koinonii Ján Krstiteľ - Prešov,

slávili slávnosť, na ktorej sme mali tú česť privítať

nášho zakladateľa - o. Ricarda.

41 našich sestier a bratov sa natrvalo rozhodli žiť v povolaní

Ján Krstiteľ. Prítomnosť o. Ricarda v nás vzbudila

ešte väčší zápal žiť toto povolanie. Jeho slová nám nanovo pripomenuli dôležitosť tohto povolania v tomto svete.

Bol to opäť raz neopakovateľný čas s naším o. Ricardom.

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT
PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X