top of page

o.Ricardo

VEČNÉ SĽUBY

Dňa 24. 11. 2019 sme v Koinonii Ján Krstiteľ - Prešov,

slávili slávnosť, na ktorej sme mali tú česť privítať

nášho zakladateľa - o. Ricarda.

41 našich sestier a bratov sa natrvalo rozhodli žiť v povolaní

Ján Krstiteľ. Prítomnosť o. Ricarda v nás vzbudila

ešte väčší zápal žiť toto povolanie. Jeho slová nám nanovo pripomenuli dôležitosť tohto povolania v tomto svete.

Bol to opäť raz neopakovateľný čas s naším o. Ricardom.

bottom of page