Stretnutie mladých 13+

I D E N T I T A 

V dňoch 29. – 30. 10. 2019 sa v našej realite

Koinonia Ján Krstiteľ Prešov konalo Stretnutie mladých 13+

na Zelenom brehu na Sigorde.

40 mladých a zapálených ľudí objavovalo svoju identitu,

ktorej základ je postavený na Ježišovi Kristovi.

Odhaľovali sme pravdu v poznávaní samých seba, v sebaprijatí,

čo môžem a viem ponúknuť svojim priateľom

a skúmali sme svoje vízie do budúcnosti.

Bol to skvelý čas, ktorý sme dokázali využiť a obohatiť

aj spoločnými zábavnými aktivitami.

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT
PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X