top of page

Stretnutie mladých 13+

I D E N T I T A 

V dňoch 29. – 30. 10. 2019 sa v našej realite

Koinonia Ján Krstiteľ Prešov konalo Stretnutie mladých 13+

na Zelenom brehu na Sigorde.

40 mladých a zapálených ľudí objavovalo svoju identitu,

ktorej základ je postavený na Ježišovi Kristovi.

Odhaľovali sme pravdu v poznávaní samých seba, v sebaprijatí,

čo môžem a viem ponúknuť svojim priateľom

a skúmali sme svoje vízie do budúcnosti.

Bol to skvelý čas, ktorý sme dokázali využiť a obohatiť

aj spoločnými zábavnými aktivitami.

bottom of page