Stretnutie mladých 13+

D A N I E L

V dňoch 10. – 11. 1. 2020 sa v našej realite

Koinonia Ján Krstiteľ Prešov konala ďalšia víkendovka

Stretnutie mladých 13+ v čarokrásnom prostredí Lesnice.

40 mladých a zapálených ľudí pre Ježiša

objavovalo biblickú postavu Daniela - Božieho hrdinu.

Daniel sa stal pre nás inšpiráciou vo vernosti,

v múdrosti a oddanosti.

Postupne sme odkrývali dôležité a podstatné hodnoty

našich životov v tomto svete.

Vďaka Danielovi sme sa stali odvážnymi hrdinami pre tento svet.

Bol to zároveň opäť skvelý čas pre naše priateľstvá.

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742985 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT
PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X