top of page

Stretnutie mladých 13+

D A N I E L

V dňoch 10. – 11. 1. 2020 sa v našej realite

Koinonia Ján Krstiteľ Prešov konala ďalšia víkendovka

Stretnutie mladých 13+ v čarokrásnom prostredí Lesnice.

40 mladých a zapálených ľudí pre Ježiša

objavovalo biblickú postavu Daniela - Božieho hrdinu.

Daniel sa stal pre nás inšpiráciou vo vernosti,

v múdrosti a oddanosti.

Postupne sme odkrývali dôležité a podstatné hodnoty

našich životov v tomto svete.

Vďaka Danielovi sme sa stali odvážnymi hrdinami pre tento svet.

Bol to zároveň opäť skvelý čas pre naše priateľstvá.

bottom of page