SEMINÁR PRE ŽENY

V dňoch 7. – 8. 12. 2019 sa v našej realite Koinonia Ján Krstiteľ Prešov konal seminár pre ženy v Tatranskej Lesnej, na ktorom sa zúčastnilo 80 žien.  Spolu sme objavovali najvzácnejšiu perlu našich životov, ktorou je Ježiš Kristus. Objavovali sme v sebe kupcov, ktorí okrem najvzácnejšej perly svojho života hľadajú aj iné vzácne  perly a učia sa starostlivosti o ne. Zároveň to bol úžasný čas vytvárania nových priateľstiev, upevňovania a prehlbovania našich vzájomných vzťahov.

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742985 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT
PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X