top of page

SEMINÁR PRE ŽENY

V dňoch 7. – 8. 12. 2019 sa v našej realite Koinonia Ján Krstiteľ Prešov konal seminár pre ženy v Tatranskej Lesnej, na ktorom sa zúčastnilo 80 žien.  Spolu sme objavovali najvzácnejšiu perlu našich životov, ktorou je Ježiš Kristus. Objavovali sme v sebe kupcov, ktorí okrem najvzácnejšej perly svojho života hľadajú aj iné vzácne  perly a učia sa starostlivosti o ne. Zároveň to bol úžasný čas vytvárania nových priateľstiev, upevňovania a prehlbovania našich vzájomných vzťahov.

bottom of page