FAMILY DAY 2019

Stalo sa už tradíciou, že na záver letného tábora detí a mladých už pravidelne organizujeme Deň rodiny. V prostredí hôr využívame miestne podmienky na spoločné bytie spolu. K tomu samozrejme patria atrakcie, dobrá hudba, jedlo a množstvo priateľov.

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT
PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X