VEČER CHVÁL V STAREJ ĽUBOVNI

Začiatok o 18.00 hod

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda,
Štúrova 3, Stará Ľubovňa

Momentálne
bez termínu

VEČER CHVÁL VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Začiatok o 18.00 hod

Dom kultúry,
Nižný Kručov č.48

Momentálne
bez termínu

DOM MODLITBY V MICHALOVCIACH

Momentálne
bez termínu

Začiatok o 16.30 hod

Cirkevná základná škola sv. Michala,
Volgogradská 2, Michalovce

DOM MODLITBY V BARDEJOVE

Momentálne
bez termínu

Začiatok o 17.00 hod

Citroën Bardejov,
Jirásková 15, Bardejov

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT

+421 905 622 822

sek@koinoniapo.sk

PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X