Acerca de

11_22 wknd.jpg

Víkendovka Nezastaviteľní "BeReal"

Link na prihlásenie: Víkendovka Nezastaviteľní "BeReal"

Miesto: Rómska misia Sigord

Termín: 25. - 27. 11. 2022 (piatok - nedeľa)

Veková kategória: 12 - 17 rokov (môžeš pozvať aj kamošov)

Začiatok : piatok 25.11. o  18.00 hod

Záver: nedeľa 27.11. o  15.00 hod (po omši na Koinonii v Záborskom)

Cena: 50 €

Prihlasovanie: iba cez web formulár do 20.11.2022

Platba: len v hotovosti, v informačnom centre Domu Koinonie v Záborskom

Prihláška je akceptovaná až po zaplatení poplatku.

Je potrebné si doniesť:

Biblia, veci na hry a aktivity vonku ( prechádzka), veci na hry a aktivity vo vnútri, hygiena, pevné prezúvky do vnútra, turistické topánky na vonku, termosku na čaj. 

 

Mobilný telefón a iné cenné veci:

V prípade, že má účastník víkendovky mobilný telefón, pri nástupe na víkendovku ho odovzdá do rúk animátora, aby nedošlo k strate, či poškodeniu a aby sa mohol naplno vložiť do programu.

Zároveň vás prosíme, aby si účastníci nenosili žiadne cenné veci.

Nezodpovedáme za ich prípadné poškodenie alebo odcudzenie.

Lieky:

Ak niekto užíva lieky, je potrebné ich doniesť a odovzdať ich pri nástupe animátorovi.

Obmedzenia:

Ak majú deti akékoľvek zdravotné, či stravovacie obmedzenia, je to potrebné nahlásiť pri vyplácaní kurzu v informačnom centre, alebo priamo na telefonickom kontakte.

Kontakt: 0908 382 839