VEČER CHVÁL

21. 1.

28. 1.

4. 2.

18. 2.

25. 2.

Začiatok o 18.00 hod

Večer chvál môžete sledovať aj online na našom YouTube kanáli.

DOM MODLITBY

Začiatok o 17.30 hod

Momentálne
bez termínu