VEČER CHVÁL

21. 1.

28. 1.

4. 2.

18. 2.

25. 2.

Začiatok o 18.00 hod

Večer chvál môžete sledovať aj online na našom YouTube kanáli.

DOM MODLITBY

Začiatok o 17.30 hod

Momentálne
bez termínu

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT

+421 905 622 822

sek@koinoniapo.sk

PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X