top of page

Acerca de

Nezastaviteľní - tábor.jpg

Tábor Nezastaviteľní

Prihlasovanie je uzavreté.

Miesto: Evanjelizačné centrum Sigord

Termín: 6. - 9. 7. 2023 (štvrtok-nedeľa)

Veková kategória: 5. - 9. roč. ZŠ (môžeš si pozvať aj kamošov, aktivita je otvorená)

Začiatok: 6. 7.  2023 o 17.00 hod

Záver: 9. 7.  2023 o 14.00 hod

Cena: 100 €

 

Doprava: prívoz a odvoz na tábor vo vlastnej réžii účastníkov

Prihlasovanie: iba cez web formulár do 18. 6. 2023

Platba: len v hotovosti, v informačnom centre Domu Koinonie v Záborskom

Prihláška je akceptovaná až po zaplatení poplatku.

Bližšie informácie:  v informačnom centre a na nižšie uvedenom telefónnom čísle

Kontaktná osoba: Maja Lukáčová - 0905 622 822

bottom of page