Acerca de

Oheň Ducha-2.png

Stretnutie Oheň Ducha

Miesto: Dom Koinonie, Záborské

Termín: 4. 6. 2022 (sobota)

Začiatok: 16.00 hod

Záver: 20.00 hod

Poplatok: bez poplatku

Uzávierka prihlášok: bez nahlasovania

Kontakt: 0905 622 822