Acerca de

3 (1).png

Stretnutie Nový život

Miesto: Dom Koinonie, Záborské

Termín: 11. 6. 2022 (sobota)

Začiatok : 9.30 hod

Záver: 14.00 hod

Na kurz je potrebné si doniesť BIBLIU, poznámkový blok.

Poplatok: 5,-€

Uzávierka prihlášok: nedeľa 5. 6. 2022

Na kurz sa môžete prihlásiť len osobne priamo v Dome Koinonie,

v informačnom centre spolu so zaplatením poplatku.

Kontakt: 0905 622 822