top of page

Acerca de

Nový život 1 (1).png

Stretnutie Nový život

Link na prihlásenie: Stretnutie Nový život

Stretnutie, počas ktorého môžeš zakúsiť Božiu lásku a záchranu,

ktorú Ježiš ponúka každému človeku.

 

Termín stretnutia: 10.6.2023 (sobota)

Miesto: Dom Koinonie v Záborskom

Začiatok:  9.30hod prezentácia

Záver:  15.30hod

 

Cena:  10€, v cene je obed a káva

 

Prihlasovanie prostredníctvom formulára.

Platba: 

1. Prevodom na číslo účtu: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 

Do správy pre prijímateľa zadajte Nový život, 

 

alebo

 

2. Osobne v Dome Koinonie v Záborskom, v informačnom centre.

Kontakt: 0905 622 822

bottom of page