top of page
hrdinovia_2023.jpg

Najbližšie stretko:
 

Kontakt:

0908 382 839

hrdinovia.kjk@gmail.com

Najbližšie stretko:
30. 11. 2023 / 18:00

 

Kontakt:
0908 382 839
nezastavitelni.kjk@gmail.com

nezastavitelni_v2.jpg
o2zni_2023.jpg

Najbližšie stretko:
9. 11. 2023 / 17:30

 

Kontakt:

0905 796 750

o2zni.kjk@gmail.com

hrdinovia_2023.jpg
nezastavitelni_2023.jpg
o2zni_2023.jpg

Pravidelné mesačné stretnutia detí, rôzne aktivity a letný tábor.

Pravidelné mesačné stretnutia detí, víkendovky a letný tábor.

Pravidelný dvojmesačný Večer mladých (a ich priateľov), víkendovky.

bottom of page