SEMINÁR PRE MUŽOV

V dňoch 13. – 15. 9. 2019 sa v našej realite Koinonia Ján Krstiteľ Prešov

konal seminár pre mužov v Tatranskej Lesnej, na ktorom sa zúčastnilo 70 mužov.  Spolu sme objavovali najvzácnejšiu perlu našich životov, ktorou je Ježiš Kristus. Objavovali sme v sebe kupcov, ktorí okrem najvzácnejšej perly svojho života hľadajú aj iné vzácne  perly a učia sa starostlivosti o ne. Zároveň to bol úžasný čas vytvárania

nových priateľstiev, upevňovania a prehlbovania našich vzájomných vzťahov.

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Prešov 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK7175000000004017927724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT

+421905622822

sek@koinoniapo.sk

PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK9256000000008843719001 
BIC: KOMASK2X