top of page

SEMINÁR PRE MUŽOV

V dňoch 13. – 15. 9. 2019 sa v našej realite Koinonia Ján Krstiteľ Prešov

konal seminár pre mužov v Tatranskej Lesnej, na ktorom sa zúčastnilo 70 mužov.  Spolu sme objavovali najvzácnejšiu perlu našich životov, ktorou je Ježiš Kristus. Objavovali sme v sebe kupcov, ktorí okrem najvzácnejšej perly svojho života hľadajú aj iné vzácne  perly a učia sa starostlivosti o ne. Zároveň to bol úžasný čas vytvárania

nových priateľstiev, upevňovania a prehlbovania našich vzájomných vzťahov.

bottom of page