top of page

Acerca de

Seminar_hudobnici.png

Seminár HUDOBNÁ SLUŽBA v Koinonii Ján Krstiteľ

Termín seminára: 10. 12. 2021 (piatok)

Začiatok kurzu: 17.00 hod

Záver kurzu: 21.00 hod

Seminár je určený len pre členov KJK.

Na kurz je potrebné si doniesť BIBLIU, poznámkový blok.

Termín uzatvorenia prihlášok:

nedeľa 5. 12. 2021 do večera

Na kurz sa môžete prihlásiť na telefónnom čísle:

0905 796 750.

bottom of page