PROROCTVO O CAMPARME

Svetlo prežiari tvoju tmu,
noc ustupuje a nastáva deň
a moja sláva sa zaskveje.
Ty, jas mojej slávy, musíš zaskvieť;
ty, Slovo mojich úst máš byť;
ty, činnosť mojej lásky máš konať.
Tvoj smäd robiť,
tvoj hlad byť
ja, Pán, poznám.
Camparmo bude mojim domom modlitby:
Tam budú bývať mne zasvätení a moji maličkí.
Dom obrátenia, spoločenstva,
kde moja láska tak zažiari, ako zažiarilo moje zmŕtvychvstanie.
Camparmo, znak jednoty, svätosti, slávy.
Camparmo, kde prebýva Boh.
Z môjho domu vytrysknú
nové povolania a nová evanjelizácia.
Camparmo, znak obrátenia a vernosti Bohu.
Všetci, ktorých vám ja, Pán, pošlem
prídu, lebo som ich vybral a chcem,
aby si ich miloval a sýtil, môj služobník.
Potom ich, ako Pán a Boh pretvorím a použijem
podľa mojej vôle
na moje dielo plné slávy.
Budeš pastierom núdznych a zasvätených
žiaden z vás sa nestratí
lebo vás veľmi milujem.
Budeš znakom nového pastiera.
Všetko sa vyplní a vo večnosti ma budete oslavovať.
Nech sú vaše ruky stále zodvihnuté ku mne,
aby boli požehnané na dielo, ktoré máte urobiť.
Neboj sa, v srdci hovorím k tebe.


25. august 1978