v dome lazára.jpg

V DOME LAZÁRA

(seminár)

Dátum: 7. 11. 2020

Miesto: Dom Koinonie Ján Krstiteľ Prešov

Bližšie info už čoskoro.

Kontakt:

0905 622 822

sek@koinoniapo.sk

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT

+421 905 622 822

sek@koinoniapo.sk

PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X