ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Prešov 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK7175000000004017927724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT

+421905622822

sek@koinoniapo.sk

PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK9256000000008843719001 
BIC: KOMASK2X 

DANIEL

BOŽÍ HRDINA

10.-11.1.2020

Miesto: Chata Pieniny, Lesnica

Začiatok: piatok 10. 1. o 17,30 hod.

Záver: sobota 11. 1. o 17,00 hod.

Cena: 40€

 

Prihlásiť sa a uhradiť kurzový poplatok

je potrebné do utorka 31. 12. 2019.

V cene víkendovky je strava, ubytovanie,

odvoz a prívoz autobusom z PO

Platba za kurz je možná len v hotovosti v Dome Koinonie.

Prihláška je akceptovaná 

po zaplatení kurzového poplatku.

  Kontakt:

telefón 0905 622822

mail: sek@koinoniapo.sk

NEZASTAVITEĽNÍ