STRETNUTIA MLADŠÍCH A STARŠÍCH DETÍ

Pravidelné mesačné formačné stretnutia detí

mladšie deti (2. - 5. roč. ZŠ), staršie deti (6. - 9. roč. ZŠ)

Momentálne bez termínu

Začiatok o 10.00 hod

(po slávení eucharistie)

Dom Koinonie Ján Krstiteľ

NEZASTAVITEĽNÍ

Pravidelné mesačné formačné stretnutia mladých (SŠ)

4. 12.

Začiatok o 17.00 hod

Dom Koinonie Ján Krstiteľ

(záver 19.00 hod)

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT

+421 905 622 822

sek@koinoniapo.sk

PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X