MEDZINÁRODNÝ KONGRES KOINONIE JÁN KRSTITEĽ

V dňoch 22. – 24. 8. 2019 sa pri príležitosti 40. výročia založenia Koinonie Ján Krstiteľ konal v Prahe v Kongresovom centre celosvetový kongres, na ktorom sa podieľala aj naša realita v Prešove. Za účasti J.Em. kardinála Francesca Coccopalmeria, J.E. arcibiskupa Pierbattistu Pizzaballu (hlavy patriarchátu v Jeruzaleme), ďalších 13 biskupov, viac ako 50 kňazov a asi 3000 účastníkov z celého sveta, sme prežili úžasnú a neopakovateľnú atmosféru toho, že máme byť svedkovia svetla! 40 ročná vernosť nášho zakladateľa o. Ricarda v povolaní byť Jánom Krstiteľom, sa na kongrese premenila na veľmi radostnú a jasajúcu oslavu zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. 

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT
PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X