top of page

MEDZINÁRODNÝ KONGRES KOINONIE JÁN KRSTITEĽ

V dňoch 22. – 24. 8. 2019 sa pri príležitosti 40. výročia založenia Koinonie Ján Krstiteľ konal v Prahe v Kongresovom centre celosvetový kongres, na ktorom sa podieľala aj naša realita v Prešove. Za účasti J.Em. kardinála Francesca Coccopalmeria, J.E. arcibiskupa Pierbattistu Pizzaballu (hlavy patriarchátu v Jeruzaleme), ďalších 13 biskupov, viac ako 50 kňazov a asi 3000 účastníkov z celého sveta, sme prežili úžasnú a neopakovateľnú atmosféru toho, že máme byť svedkovia svetla! 40 ročná vernosť nášho zakladateľa o. Ricarda v povolaní byť Jánom Krstiteľom, sa na kongrese premenila na veľmi radostnú a jasajúcu oslavu zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. 

bottom of page