LITURGICKÉ SLÁVENIA

4. 10. o 9.00 hod - slávenie Eucharistie (s témou pre rodiny) (Po skončení je ešte možnosť dať si dobrú kávu, čaj, čokoládu...) 

1. 11. o 9.00 hod - slávenie Eucharistie (Po skončení je ešte možnosť dať si dobrú kávu, čaj, čokoládu...)

8. 11. o 9.00 hod - slávenie Eucharistie (s témou pre rodiny) (Po skončení je ešte možnosť dať si dobrú kávu, čaj, čokoládu...)

8. 12. o 18.00 hod - slávenie Eucharistie (Po skončení je ešte možnosť dať si dobrú kávu, čaj, čokoládu...)

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT

+421 905 622 822

sek@koinoniapo.sk

PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X