Acerca de

Syn Otca 3.png

Kurz Syn Otca

Miesto: Chata Pieniny, Lesnica

Termín: 11. - 12. 3. 2022 (piatok - sobota)

Začiatok: piatok18.30 hod

Záver: sobota, 20.00 hod

Na kurz je potrebné si doniesť BIBLIU, prezúvky.

Doprava je individuálna.

Poplatok: 60,-€

Uzávierka prihlášok: nedeľa 6. 3. 2022

Na kurz sa môžete prihlásiť len osobne priamo v Dome Koinonie,

v informačnom centre spolu so zaplatením poplatku.

Kontakt: 0905 622 822