Acerca de

Izaias-2.png

Kurz o Božom slove

Termín kurzu: 4. 12. 2021 (sobota)

Začiatok kurzu: 9.00 hod

Záver kurzu: 17.30 hod

Na kurz je potrebné si doniesť BIBLIU.

Poplatok: 5,-€

(v cene obed a pitný režim),

poplatok sa uhradí priamo na mieste kurzu v hotovosti.

Termín uzatvorenia prihlášok:

nedeľa 28. 11. 2021 do večera

Na kurz sa môžete prihlásiť na telefónnom čísle:

0905 622 822,

alebo priamo v Dome Koinonie v informačnom centre.