KURZ IZAIÁŠ

Kurz Izaiáš, ktorý sa konal v dňoch 31.1. - 1.2.2020 v našom Dome Koinonie v Záborskom, dal 150 účastníkom novú a radostnú skúsenosť s Božím Slovom. Okrem objavovania histórie Biblie, sme sa utvrdili v tom, že stredom Biblie je Ježiš. Zdokonaľovali sme sa v čítaní Biblie, no najmä v jej načúvaní. Naučili sme sa používať Sväté Písmo ako každodennú neoddeliteľnú súčasť našich životov. Vďaka tomuto kurzu sa prehĺbil osobný vzťah každého jedného z nás s Ježišom Kristom.

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742985 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT
PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X