Acerca de

4.png

Kurz Evanjelizačný boom II. - Kerygma

Miesto: Dom Koinonie, Záborské

Termín: 21. 5. 2022 (sobota)

Začiatok: 10.00 hod

Záver: 16.00 hod

Na kurz je potrebné si doniesť BIBLIU, poznámkový blok.

Poplatok: 5,-€

Uzávierka prihlášok: nedeľa 15. 5. 2022

Na kurz sa môžete prihlásiť len osobne priamo v Dome Koinonie,

v informačnom centre spolu so zaplatením poplatku.

Kontakt: 0905 622 822