TERMÍNY KOINONIÍ

koinonia1_podklad.jpg

KOINONIA I.

9. 00 hod

17. 1. 

14. 2.

14. 3.

11. 4.

16. 5.

13. 6.

25. 7.

29. 8.

12. 9.

koinonia2_podklad.jpg

KOINONIA II.

9. 00 hod

29. 11.

24. 1. 

21. 2.

21. 3.

18. 4.

23. 5.

20. 6.

25. 7.

29. 8.

19. 9.

koinonia3_podklad.jpg

KOINONIA III.

10. 00 hod

6. 12.

31. 1. 

28. 2.

28. 3.

25. 4.

30. 5.

27. 6.

25. 7.

29. 8.

26. 9.

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT

+421 905 622 822

sek@koinoniapo.sk

PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X