TERMÍNY KOINONIÍ

koinonia1_podklad.jpg

KOINONIA I.

9. 00 hod

31. 1. 

28. 2.

14. 3.

11. 4.

16. 5.

13. 6.

25. 7.

29. 8.

12. 9.

koinonia2_podklad.jpg

KOINONIA II.

9. 00 hod

31. 1. 

28. 2.

21. 3.

18. 4.

23. 5.

20. 6.

25. 7.

29. 8.

19. 9.

koinonia3_podklad.jpg

KOINONIA III.

9. 00 hod

31. 1. 

28. 2.

28. 3.

25. 4.

30. 5.

27. 6.

25. 7.

29. 8.

26. 9.

ADRESA

ADRESA

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
Záborské 234
082 53 Záborské 
 
IČO: 42235642 
DIČ: 2023742958 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1792 7724 
BIC: CEKOSKBX
KONTAKT

+421 905 622 822

sek@koinoniapo.sk

PARTNERSKÝ SUBJEKT
Priateľ rodiny  o.z.
Záborské 208 
082 53 Záborské 
 
IČO: 35531207 
DIČ: 2020950833 
IBAN: SK92 5600 0000 0088 4371 9001 
BIC: KOMASK2X