Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Udalosť KJK-PO



Výročie posviacky kaplnky a Komunitného domu