Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Udalosť KJK-POSlávenie Turíc 2019