Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Udalosť KJK-POSlávenie sviatkov Veľkej noci v KJK - realita Prešov