Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Udalosť KJK-POSeminár pre mužov