Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

 

Stretnutia detí (Komunitný dom KJK)

20. 11. 2019 o 17.30 hod

11. 12. 2019 o 17.30 hod


N E Z A S T A V I T E Ľ N Í

Stretnutie mladých (13+)

29. - 30.10.2019

Miesto: Rekreačné stredisko Zelený Breh

Začiatok: utorok 29.10. o 17,00 hod.

Záver: streda 30.10. o 19,00 hod.

Cena: 30€

Stretnutie je určené len pre členov Koinonie Ján Krstiteľ.

Do prihlášky prosím uveďte mailovú adresu a mobilné číslo zákonného zástupcu (rodiča).

Prihlásiť sa a uhradiť kurzový poplatok je potrebné do nedele 20.10.2019

Platby zasielajte na č.ú.: SK7175000000004017927724

Prihláška na stretnutie mladých

Prihláška je akceptovaná po zaplatení kurzového poplatku.


  Kontakt:

telefón 0905 622822

mail: sek@koinoniapo.sk


 

Letný tábor detí a mladých KJK-PO - 2018 

 Kliknutím na obrázok prehráte video - (https://youtu.be/KAebUAP2Uxk)