Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Pre mladých


 Detská sv. liturgia

Každý prvý štvrtok v mesiaci o 18,00 hod.


Nezastaviteľní

stretnutie mladí 15+ (SŠ a VŠ)

4.-5.1.2019, Záborské

Program:

Piatok

  10.00 - 20.00hod

Sobota

  10.00 - 16.00hod

- určené pre stredoškolákov a vysokoškolákov

- možnosť priviesť kamaráta

prihlasovanie do vianočnej Koinonie 23.12.2018, na akciách KJK,

cena: 15€ - 2x obed, večera, káva


Pozývame vás na večer chvál chlapcov a dievčat, mladých ľudí, ktorí túžia byť spolu pred tvárou Pána, chváliť ho, oslavovať a nechať sa ním viesť.

Miesto konania: Komunitný dom - Záborské

Najbližší termín: 23.01.2019

Začiatok o 17,30 hod. 


Letný tábor detí a mladých KJK-PO - 2018 

 Kliknutím na obrázok prehráte video - (https://youtu.be/KAebUAP2Uxk)