Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Pre mladých


 Detská sv. liturgia

Každý druhý štvrtok v mesiaci o 18,00 hod.


Pozývame vás na večer chvál chlapcov a dievčat, mladých ľudí, ktorí túžia byť spolu pred tvárou Pána, chváliť ho, oslavovať a nechať sa ním viesť.

Miesto konania: Komunitný dom - Záborské

Najbližší termín: 20.02.2019

                                28.03.2019

Začiatok o 17,30 hod. 


Letný tábor detí a mladých KJK-PO - 2018 

 Kliknutím na obrázok prehráte video - (https://youtu.be/KAebUAP2Uxk)