Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Modlitby za uzdravenie


Liturgické slávenie v Komunitnom dome v Záborskom:

22.07.2018 - Nedeľná sv. liturgia - 09,30 hod.

29.07.2018 - Koinonia, deň spoločenstva - otvorená - 09,30 hod.