Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Modlitby za uzdravenie


19.4. Veľký piatok - Krížová cesta + obrady, o15.00hod

20.4. Biela sobota - Slávenie vzkriesenia, o 19.00hod, posviacka veľkonočných jedál

21.4. Veľkonočná nedeľa - eucharistia, o 9.30hod

22.4. Veľkonočný pondelok - eucharistia, o 9.30hod 


Liturgické slávenie v Komunitnom dome v Záborskom:

 21.4.2019

  09:30 - Nedeľa s Koinoniou

 - spoločný čas na káve, čaji, čokoláde...

 Každý štvrtok - Eucharistia - 18,00 hod


 Si pozvaný na večer naplnený chválami a modlitbami za uzdravenie.

 Ak máš ťažkosti, ktoré nevieš sám vyriešiť, príď medzi nás a budeme sa spolu s tebou modliť.

 Ježiš Kristus je jediný Pán, ktorý uzdravuje a lieči.

 Termín konania: 15. 05. 2018

 Začiatok o 18:00 hodine.


Večer určený prednostne podnikateľom, živnostníkom a ľuďom z oblasti biznisu, naplnený modlitbou, formáciou a vzájomným zdieľaním.

Lamačské chvály

Termín: 29.05.2019

Začiatok o 18:00 hod - Komunitný dom Záborské