Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Modlitby za uzdravenie


6. 11. 2019 - Večer chvál s modlitbami za uzdravenie o 18.00 hod.

4. 12. 2019 - Večer chvál s modlitbami za uzdravenie o 18.00 hod.


LITURGICKÉ SLÁVENIA


20. 10. 2019 o 13.30 - Eucharistia (spoločný čas na káve, čaji, čokoláde...)

25. 10. 2019 o 8.30 - Eucharistia

27. 10. 2019 o 13.30 - Eucharistia (spoločný čas na káve, čaji, čokoláde...)

1. 11. 2019 o 10.00 - Eucharistia (spoločný čas na káve, čaji, čokoláde...)

3. 11. 2019 o 10.00 - Eucharistia s témou pre rodiny (spoločný čas na káve, čaji, čokoláde...)

8. 11. 2019 o 8.30 - Eucharistia

10. 11. 2019 o 10.00 - Eucharistia (spoločný čas na káve, čaji, čokoláde...)

15. 11. 2019 o 8.30 - Eucharistia

17. 11. 2019 o 10.00 - Eucharistia (spoločný čas na káve, čaji, čokoláde...)

22. 11. 2019 o 8.30 - Eucharistia

29. 11. 2019 o 8.30 - Eucharistia

1. 12. 2019 o 10.00 - Eucharistia s témou pre rodiny (spoločný čas na káve, čaji, čokoláde...)

5. 12. 2019 o 18.00 - Eucharistia - mikulášska (spoločný čas na káve, čaji, čokoláde...)

6. 12. 2019 o 8.30 - Eucharistia

8. 12. 2019 o 10.00 - Eucharistia (spoločný čas na káve, čaji, čokoláde...)

13. 12. 2019 o 8.30 - Eucharistia

15. 12. 2019 o 10.00 - Eucharistia (spoločný čas na káve, čaji, čokoláde...)

20. 12. 2019 o 8.30 - Eucharistia