Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Modlitby za uzdravenie


 

 Liturgické slávenie v Komunitnom dome v Záborskom:

07.12.2018 - Eucharistia - zo sviatku Nepoškvrneného počatia - 18,00 hod

09.12.2018 - Nedeľa s Koinoniou - 1. výročie posvätenia kaplnky a kom. domu

Začiatok o 9,30 hod.

Každý štvrtok - Eucharistia - 18,00 hod


 

 Si pozvaný na večer naplnený chválami a modlitbami za uzdravenie.

 Ak máš ťažkosti, ktoré nevieš sám vyriešiť, príď medzi nás a budeme sa spolu s tebou modliť.

 Ježiš Kristus je jediný Pán, ktorý uzdravuje a lieči.

 Termín konania: 09. 01. 2018

 Začiatok o 18,00 hod.