Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Modlitby za uzdravenie


Liturgické slávenie v Komunitnom dome v Záborskom:

18.10.2018 - Eucharistia - 18,00 hod.

21.10.2018 - Eucharistia - 13,30 hod. - Koinonia

25.10.2018 - Eucharistia - 18,00 hod.

28.10.2018 - Eucharistia - 13,30 hod. - Koinonia

01.11.2018 - Eucharistia - 18,00 hod. - Všetkých sv.

04.11.2018 - Nedeľa s Koinoniou

Začiatok o 9,30 hod.


Si pozvaný na večer naplnený chválami a modlitbami za uzdravenie.

Ak máš ťažkosti, ktoré nevieš sám vyriešiť, príď medzi nás a budeme sa spolu s tebou modliť.

Ježiš Kristus je jediný Pán, ktorý uzdravuje a lieči.

Termín konania: 07. 11. 2018

Začiatok o 18,00 hod.


 Úžasná príležitosť stáť spolu s bratmi a sestrami z Koinonie pred Pánom

a chváliť ho, oslavovať, spievať na jeho slávu a ďakovať mu za všetko.

Pozvaný je každý, kto sa chce ponoriť do Pánovej prítomnosti.

Termín konania: 14. 11. 2018

Začiatok o 18,00 hod.