Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Udalosť KJK-POMedzinárodný kongres Koinonie Ján Krstiteľ