Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Kontakt KJK - PO


Telefón: +421905622822

Email: sek@koinoniapo.sk

Adresa: Slovenská 69
Prešov, 080 01

„Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov“ Hurbanistov 2
08001 Prešov
IČO: 42235642
DIČ: 2023742958
IBAN: SK7175000000004017927724
BIC: CEKOSKBX
partnerský subjekt

Občianske združenie Priateľ rodiny
Hurbanistov 2
08001 Prešov
IČO: 35531207
DIČ: 2020950833
IBAN: SK9256000000008843719001
BIC: KOMASK2X