Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Komunitné centrum
Koinonie Ján Krstiteľ, PrešovNaše komunitné centrum v Záborskom


Výstavbu nášho Komunitného centra možete svojim finančným darom podporiť na čislo účtu:
IBAN: SK7175000000004017927724
BIC: CEKOSKBX
č.ú.: 4017927724/7500
Taktiež môžete podporiť naše evanjelizačné aktivity prostredníctvom 2% z dane za rok 2018 - tlačivo na 2% z dane

ČSOB QR účtu KJK-PO


pay-pall tlačidlo