Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Seminár - Evanjelizácia s mocou


Ohlasovanie radostnej zvesti, že Ježiš vstal z mŕtvych, je živý a je tu a teraz, je najzákladnejšou úlohou Jána krstiteľa. Preto naši členovia v tomto radostnom období po Veľkej noci sa rozhodli posilniť svoj evanjelizačný zápal.


Zobraziť článok >Slávenie Veľkonočných sviatkov v našej realite Prešov


Kristus vstal z mŕtvych!   -   Naozaj vstal a my s ním!

Tento náš pozdrav je zároveň ohlasovaním radostnej zvästi veľkonočného rána a našou misiou v tomto svete.

Najväčšie sviatky v roku sme mohli oslavovať v novom Komunitnom dome, novým spôsobom, s novými výzvami pre náš ďalší život. 


Zobraziť článok >Pôstne bdenie 2018


Pôstne obdobie sme spoločne využili na prehĺbenie nášho vzťahu s Ježišom, zvlášť v oblastiach, ktoré sa nám nehýbu, alebo s nimi máme ťažkosti. Modlitba, pôst a almužna sú na to najlepší prostriedok.


Zobraziť článok >Stretnutie mladých 16+


Februárové víkendové stretnutie mladých prinieslo novú skúsenosť pre účastníkov, a taktiež pre realizačný tím.

Nové priestory, nové priateľstvá, nové výzvy a nové príležitosti.

Ježiš to všetko ponúkol ako dar všetkým, ktorí si našli čas a odvahu prísť a skúsiť.


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Evanjelizačné aktivity môžte podporiť svojim finančným príspevkom:

Tlačivo na 2% z dane za rok 2017