Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Stretnutie mladých 16+


Februárové víkendové stretnutie mladých prinieslo novú skúsenosť pre účastníkov, a taktiež pre realizačný tím.

Nové priestory, nové priateľstvá, nové výzvy a nové príležitosti.

Ježiš to všetko ponúkol ako dar všetkým, ktorí si našli čas a odvahu prísť a skúsiť.


Zobraziť článok >10. reprezentačný trojkráľový ples KJK - Prešov


Tradične na začiatku nového roka sa členovia a priatelia našej Komunity zišli v "Areáli dobrej pohody" na jubilejnom  plese KJK - Prešov. Dobrý program a výborná nálada naplnili tento čas priateľstva a radosti.

Ján Krstiteľ je priateľ Ženícha, preto zábava a plesanie mu je blízke.


Zobraziť článok >Slávenie vianočných sviatkov 2017 a nového roka 2018 v Komunitnom domeZobraziť článok >Adventné bdenie


Členovia našej komunity sa zišli na večer chvál a modlitieb s Božím slovom, aby sa poďakovali Ježišovi za jeho veľké skutky. Náš novootvorený Komunitný dom je znakom jeho prítomnosti a konania uprostred nás. 


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2017 na stavbu Komunitného centra