Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Evanjelizačné kurzy


06. - 07. 04. 2018 - Kurz - Evanjelizácia s mocou


Pripravované kurzy 

19. 05. 2018 - Seminár - Život v moci Ducha

02. - 03. 06. 2018 - Kurz - Filip

  

Kontakt:

telefón 0905 622822

mail: sek@koinoniapo.sk