Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Evanjelizačné kurzy


O pripravovaných kurzoch po letných prázdninách vás budeme včas informovať!


 Kontakt:

telefón 0905 622822

mail: sek@koinoniapo.sk