Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Evanjelizačné kurzy


  Pripravované kurzy:

21. - 22. 06. 2019 - Kurz Filip

21.6. piatok

17.30 - 20.15hod

22.6. sobota

8.30 -18.00hod

 

Cena: 15€

Prihlasovanie - v informačnom centre Komunitného domu

Uzávierka prihlasovania – nedeľa 16.6.2019


  Kontakt:

telefón 0905 622822

mail: sek@koinoniapo.sk