Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Evanjelizačné kurzy


Pripravované kurzy:

8. - 9. 03. 2019 - Kurz Ján Krstiteľ

3. - 4. 05. 2019 - Kurz pre manželov

8. 06. 2019 - Seminár o Duchu Svätom

21. - 22. 06. 2019 - Kurz Filip


  Kontakt:

telefón 0905 622822

mail: sek@koinoniapo.sk