Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Evanjelizačné kurzy


  Pripravované kurzy:

 

Kurz Ján

19.- 21.7.2019

 Ako sedieť pri nohách svojho Majstra Ježiša, budovať s ním vzťah a nechať sa ním uzdraviť“

 

Miesto: Dom Koinonie v Záborskom

Záborské 234, 08253

 Čas:

Piatok 19.7. 9.30 - 20.00hod

Sobota 20.7. 9.30 - 20.00hod

Nedeľa 21.7. 8.00 -12.00hod

 Cena:

20€ - zahŕňa: 2x obed, náklady na kurz

 Prihlasovanie:

Osobne - do 14.7. 2019 v Dome Koinonie v Záborskom

Prihláškou internetom: ... prihláška    ... do 14.7.2019

 Platba:

Osobne - v Dome Koinonie v Záborskom

Na účet Koinonie:  SK71 7500 0000 0040 1792 7724,   VS 72019

 

Vaša prihláška bude akceptovaná po zaplatení kurzového poplatku.


  Kontakt:

telefón 0905 622822

mail: sek@koinoniapo.sk