Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Evanjelizačné kurzy


Pripravované kurzy

O konaní evan. kurzov vás budeme včas informovať.

 

 

Kontakt:

telefón 0905 622822

mail: sek@koinoniapo.sk