Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Evanjelizačné kurzy


PRIPRAVOVANÉ KURZY:


 29.-30.10.2019   Víkendovka mladí 13+

8.-9.11.2019   Stretnutie koordinátorov

6.-7.12.2019   Seminár pre ženy

10.-11.1.2020   Víkendovka mladí 13+

24.1.2020   Ples Koinonie

31.1.-1.2.2020   Kurz Izaiáš

13.-14.3.2020   Kurz Komunita

1.-2.5.2020   Kurz Mojžiš

15.-16.5.2020   Víkendovka mladí 13+

12.-13.6.2020   Kurz Filip

9.-12.7.2020   Medzinárodný seminár Praha

14.-17.7.2020 Tábory detí a mladých