Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Evanjelizačné kurzy


 

Kurz Ján Krstiteľ

 8.-9.3.2019, Záborské – Komunitný dom

piatok 8.3.

začiatok o 17.00hod, prezentácia a spoločná káva

ukončenie 20.30hod

sobota 9.3.

začiatok o 8.30hod

ukončenie o 19.00hod

Prihlasovanie a platba len v Komunitnom dome počas aktivít.


 Pripravované kurzy:

3. - 4. 05. 2019 - Kurz pre manželov

8. 06. 2019 - Seminár o Duchu Svätom

21. - 22. 06. 2019 - Kurz Filip


  Kontakt:

telefón 0905 622822

mail: sek@koinoniapo.sk