Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Domy modlitby KJK Prešov


 

Camparmo bude mojim domom modlitby:
Tam budú bývať mne zasvätení a moji maličkí.
Dom obrátenia, spoločenstva,
kde moja láska tak zažiari, ako zažiarilo moje zmŕtvychvstanie.