Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Domy modlitby KJK Prešov


Ak sa chceš stretnúť bližšie s Božím slovom, študovať ho a modliť sa s ním,

si pozvaný do Komunitného domu v Záborskom na Biblický večer.

Termín konania: 25. 04. 2019

Začiatok o 18:00 hodine.


Camparmo bude mojim domom modlitby:
Tam budú bývať mne zasvätení a moji maličkí.
Dom obrátenia, spoločenstva,
kde moja láska tak zažiari, ako zažiarilo moje zmŕtvychvstanie.