Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Ak sa chceš stretnúť bližšie s Božím slovom, študovať ho a modliť sa s ním,

si pozvaný do Komunitného domu v Záborskom na Biblický večer.

Termín konania: 22. 05. 2019

Začiatok o 18:00 hodine.


Slávenie Turíc

8.6. sobota

16.00 - modlitba chvál

17.00 - prednáška

- svedectvá

- modlitby za vyliatie Svätého Ducha a rozličné potreby

- spoločný čas - káva, čaj, čokoláda ...

20.30 - záver

 

9.6. nedeľa

9.30 - modlitba chvál

- eucharistia

- modlitby za vyliatie Svätého Ducha a rozličné potreby

11.30 - spoločný čas - káva, čaj, čokoláda ...

12.30 - záver


 

 

Camparmo bude mojim domom modlitby:
Tam budú bývať mne zasvätení a moji maličkí.
Dom obrátenia, spoločenstva,
kde moja láska tak zažiari, ako zažiarilo moje zmŕtvychvstanie.