Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

DOM MODLITBY


 

Dom modlitby v Záborskom (Komunitný dom KJK, Záborské 234)

streda 20. 11. 2019 o 17.30 hod

streda 11. 12. 2019 o 17.30 hod

 

Dom modlitby v Michalovciach (CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce)

štvrtok 21. 11. 2019 o 16.30 hod

štvrtok 12. 12. 2019 o 16.30 hod

 

Dom modlitby v Bardejove (Citroën Bardejov, Jirásková 15)

štvrtok 21. 11. 2019 o 17.00 hod

štvrtok 12. 12. 2019 o 17.00 hod


 VEČER CHVÁL


Večer chvál v Starej Ľubovni (Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa)

štvrtok 21. 11. 2019 o 18.00 hod

štvrtok 12. 12. 2019 o 18.00 hod

 

Večer chvál vo Vranove nad Topľou (Kláštor rehole Pavlínov, Mariánske námestie 1496-127, Vranov nad Topľou)

štvrtok 21. 11. 2019 o 19.00 hod

štvrtok 12. 12. 2019 o 19.00 hod


23. 10. 2019 - Večer chvál s témou pre manželov 18.00 hod


27. 11. 2019 - Večerné chvály o 18.00 hod