Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Litmanová - Púť mužov


Čas jesenného víkendu využili muži z našej Komunity spolu so svojimi rodinami na putovanie na horu Zvir v Litmanovej, aby sa modlili za požehnanie svojho povolania, uzdravenie vzťahov a za zdravie svoje aj svojich rodín. Počasie bolo náročné, tak ako je náročné byť Božím mužom, otcom .... Ale zdolali ho a neľutovali.


Zobraziť článok >Letný tábor detí a mladých - FAMILY DAY 2017


Naše deti a mládež mali možnosť stráviť spoločne pár dní tohto leta. Bohatý program ich motivoval k prekonávaniu strachu, obáv, nečinnosti a umožňoval im budovať nové, priateľské vzťahy. Záverom letného tábora bol FAMILY DAY, deň s rodinou a pre rodinu. Veľké množstvo účastníkov malo možnosť absolvovať pripravené prekážky, lanové dráhy, nafukovacie atrakcie, trampolíny, ukážky prvej pomoci, požiarnikov, jazdy na voze, maľovanie na tvár .......


Zobraziť článok >Turice 2017


Tohtoročné slávenie turičnej vigílie sa konalo ako obvykle v bazilike v Ľutine. Radosť, očakávanie a otvorenosť na Ducha Svätého bola viditeľná na tvárach všetkých účastníkov. Pozrite si fotogalériu.


Zobraziť článok >Kurz Pavol


Pozrite si fotogalériu z kurzu Pavol, ktorý tohto roku organizovala naša realita Prešov.


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2016 na stavbu Komunitného centra