Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Slávenie sviatkov Veľkej noci v KJK - realita Prešov


Tohtoročné slávenie sviatkov Veľkej noci, bolo pre členov našej Komunity zvlášť význačné. Po Kvetnej nedeli a Zelenom štvrtku sme mohli sláviť obrady Veľkého piatku prvýkrát v našom Komunitnom centre v Záborskom. Provizórne podmienky boli vynahradené veľkou radosťou z Božej slávy, ktorá sa prostredníctvom tohto diela prejavuje.


Zobraziť článok >Národné stretnutie koordinátorov - 2017


Prvý marcový víkend sa v oáze Vyšný Klátov zišli koordinátori zo všetkých slovenských oáz a realít našej Komunity. Formáciu viedol generálny pastier - o. Alvaro Grammatica spolu s pastiermi oáz Vyšný Klátov, Sklené a našej reality Prešov.


Zobraziť článok >Seminár - Vedenie Duchom Svätým


Všetci účastníci seminára si priniesli v srdci množstvo otázok, na ktoré túžili získať odpovede. A Duch Svätý naozaj konal, prejavoval sa v Slove, prostredníctvom prednášok a dynamík a naplnil každého, kto mu otvoril srdce. Dal sa nám viac spoznať, aby sme sa mu my viac priblížili. 


Zobraziť článok >Reprezentačný ples Koinonie Ján Krstiteľ, realita Prešov


Členovia koinonie a ich pozvaní hostia, strávili tohtoročný ples v peknom prostredí Areálu dobrej pohody v Šarišských Michaľanoch, pri úžasnej hudbe, výbornom jedle, peknom kultúrnom programe a hlavne výbornej zábave a tanci.

Priateľstvo a dobré vzťahy sa najlepšie budujú v príjemnom prostredí, kde sa cítime dobre.


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:

25.05.2017 - Nanebovstúpenie Pána


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2016 na stavbu Komunitného centra