Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Kurz Komunita


Čas adventu  členovia našej reality začali kurzom, ktorý odhaľuje život v komunite ako vzácnu perlu, pre ktorú sa oplatí namáhať a všetko obetovať.


Zobraziť článok >Októbrova koinonia - sľuby v realite Prešov


Vstup nových členov a večné záväzky do rúk o. zakladateľa Ricarda Argaňaraza, boli obohatením obvyklého programu koinonie. Atmosféra prijatia, radosti a vernosti v nasledovaní Ježiša v tomto spoločenstve, prenikla naše srdcia.


Zobraziť článok >Kurz pre manželov - Oheň v srdci.


Krásne prostredie jesennej Drienice využili manželské a snúbenecké páry z našej koinonie na obnovu a upevnenie svojho vzťahu, formáciu a rozhorenie ohňa v svojom povolaní byť manželom - manželkou.


Zobraziť článok >Požehnanie stavby Komunitného centra


V utorok 27.9. nás poctil svojou prítomnosťou nám drahý Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ.

Prišiel požehnať stavbu nášho komunitného centra - Božieho domu - Betelu.


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:

11.12.2016 - nedeľa s Koinoniou


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2015 na stavbu Komunitného centra