Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Medzinárodný kongres Koinonie Ján Krstiteľ


V dňoch 22. – 24. 8. 2019 sa pri príležitosti 40. výročia založenia Koinonie Ján Krstiteľ konal v Prahe v Kongresovom centre celosvetový kongres, na ktorom sa podieľala aj naša realita v Prešove. Za účasti J.Em. kardinála Francesca Coccopalmeria, J.E. arcibiskupa Pierbattistu Pizzaballu (hlavy patriarchátu v Jeruzaleme), ďalších 13 biskupov, viac ako 50 kňazov a asi 3000 účastníkov z celého sveta, sme prežili úžasnú a neopakovateľnú atmosféru toho, že máme byť svedkovia svetla! 40 ročná vernosť nášho zakladateľa o. Ricarda v povolaní byť Jánom Krstiteľom, sa na kongrese premenila na veľmi radostnú a jasajúcu oslavu zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. 


Zobraziť článok >Family day 2019


Stalo sa už tradíciou, že na záver letného tábora detí a mladých už pravidelne organizujeme Deň rodiny. V prostredí hôr využívame miestne podmienky na spoločné bytie spolu. K tomu samozrejme patria atrakcie, dobrá hudba, jedlo a množstvo priateľov.


Zobraziť článok >Letný tábor detí a mladých KJK realita Prešov


Na osvedčenom mieste Drienica - hotel Javorná, deti a mládež členov a priateľov Komunity Ján Krstiteľ - realita Prešov, mali možnosť prežiť zaujimavý a aktivitami naplnený čas. Božie slovo spája, posmeľuje a taktiež reštartuje každého, kto po tom túži a dá mu priestor. 


Zobraziť článok >Slávenie Turíc 2019


Slávenie Turíc je každoročne príležitosťou pozvať priateľov a známych, aby spoločne s našim spoločenstvom zažili živú prítomnosť Ježiša a moc Ducha Svätého. Sobotu poobede sme naplnili modlitbou chvál, tematickou prednáškou a modlitbami za vyliatie Ducha Svätého. Slávenie pokračovalo v nedeľu - sviatkom Zoslania Ducha Svätého.


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Evanjelizačné aktivity môžte podporiť svojim finančným príspevkom:

Tlačivo na 2% z dane za rok 2018