Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Slávenie Vianočných sviatkov v realite Prešov


A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Jn1,14


Zobraziť článok >Kurz Komunita


Čas adventu  členovia našej reality začali kurzom, ktorý odhaľuje život v komunite ako vzácnu perlu, pre ktorú sa oplatí namáhať a všetko obetovať.


Zobraziť článok >Októbrova koinonia - sľuby v realite Prešov


Vstup nových členov a večné záväzky do rúk o. zakladateľa Ricarda Argaňaraza, boli obohatením obvyklého programu koinonie. Atmosféra prijatia, radosti a vernosti v nasledovaní Ježiša v tomto spoločenstve, prenikla naše srdcia.


Zobraziť článok >Kurz pre manželov - Oheň v srdci.


Krásne prostredie jesennej Drienice využili manželské a snúbenecké páry z našej koinonie na obnovu a upevnenie svojho vzťahu, formáciu a rozhorenie ohňa v svojom povolaní byť manželom - manželkou.


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:

22.01.2017 - Nedeľa s Koinoiniou

25.01.2017 - Večer chvál-streda!!


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2015 na stavbu Komunitného centra