Prekonaj sám seba

OZ Priateľ rodiny a ČSOB nadácia pripravili akciu "Prekonaj sám seba". Veríš tomu, že vždy môžeš dosiahnuť viac ako si myslíš? Ver! Lebo ak máš rád ľudí okolo seba, život je ihrisko plné možností!!!
Slávenie turičnej vigílie

Pozrite si fotogalériu z tohtoročného slávenia turíc v bazilike v Ľutine.
Slávenie sviatkov Veľkej noci v realite Prešov

Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja!

Pozrite si fotogalériu zo slávenia sviatkov Ježišovej obety a zmŕtvychvstania.
Marcová koinonia

Marcová koinonia v štýle seminára Sloboda v Kristovi sa konala netradične v sobotu pred Kvetnou nedeľou. Komunitná modlitba, témy a dynamiky nám pomohli viac si uvedomiť príčiny a dôsledky hriechu, vyznať ho Ježišovi a hlbšie sa zakoreniť do Krista, ktorý jediný dáva slobodu.
Aktuality

Najbližšie akcie:

31.7. - Nedeľa s Koinoniou

07.8. - Nedeľa s Koinoniou

14.8. - Nedeľa s Koinoniou

Zmena termínu: Srdce leva

na 1.-2.9.2016!!! 


Letné tábory

 Letné stretnutie mladých


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2015 na stavbu Komunitného centra