Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Seminár pre mužov - seminár pre ženy


Dva jesenné víkendy strávili najprv naši muži a následne aj ženy v nádhernom prostredí Tatranskej Lesnej – zariadenie Detský raj. Bol to skutočne dobre využitý čas s priateľmi z Koinonie.


Zobraziť článok >Letný tábor detí a mladých KJK realita Prešov 2018


Letné mesiace sú každoročne príležitosťou aj pre naše deti a mladých na utužovanie vzťahov, šport, oddych a prežitie príjemných chvíľ. Tak tomu bolo aj tohto roku. V osvedčenom prostredí na Drienici sa konal tábor a po jeho skončení už tretí ročník FAMILY DAY. Video z týchto podujatí si môžte pozrieť v krátkej prezentácii.


Zobraziť článok >Seminár - Evanjelizácia s mocou


Ohlasovanie radostnej zvesti, že Ježiš vstal z mŕtvych, je živý a je tu a teraz, je najzákladnejšou úlohou Jána krstiteľa. Preto naši členovia v tomto radostnom období po Veľkej noci sa rozhodli posilniť svoj evanjelizačný zápal.


Zobraziť článok >Slávenie Veľkonočných sviatkov v našej realite Prešov


Kristus vstal z mŕtvych!   -   Naozaj vstal a my s ním!

Tento náš pozdrav je zároveň ohlasovaním radostnej zvästi veľkonočného rána a našou misiou v tomto svete.

Najväčšie sviatky v roku sme mohli oslavovať v novom Komunitnom dome, novým spôsobom, s novými výzvami pre náš ďalší život. 


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Evanjelizačné aktivity môžte podporiť svojim finančným príspevkom:

Tlačivo na 2% z dane za rok 2017