Seminár pre mužov - Drienica 2016

Jesenný čas využili muži z našej koinonie a tiež naši priatelia na spoločnú formáciu svojej mužnosti, sebareflexiu svojho života a zmenu srdca k úspešnému žitiu povolania byť mužom.
Srdce Leva – letné stretnutie mladých 18+

Si dobrý, lebo ťa takto stvoril tvoj Nebeský Otec!

Máš srdce leva a preto si povolaný dobýjať Nebeské kráľovstvo pre seba a získať preň aj iných!

Všetko môžeš v tom, ktorý ťa posilňuje – v Ježišovi, je v tebe oddanosť, vášnivosť, divokosť, neskrotnosť Leva z Júdu a preto môžeš zvíťaziť v každej životnej situácii!
Medzinárodný kongres KJK 2016

Úžasný čas Ježišovej prítomnosti medzi svojim ľudom, oslava Božieho diela v Komunite, priateľstvo a radosť, to sú pocity, ktoré mal možnosť zažiť každý z účastníkov medzinárodného kongresu našej komunity v Kongresovom centre v Prahe.
Letné tábory detí a mladých

Čas letných prázdnin využili deti a mládež našej Koinonie na utuženie vzťahov a posilnenie priateľstva v krásnom prostredí prírody. Detský tábor - "Dávid", tábor mladých - "Kráľovná Ester" a tábor mladých - "Udatný bojovník", vyplnili celý rekreačný komplex hotela Javorná. 
Aktuality

Najbližšie akcie:

02. 10. 2016 - liturgia

pre manželov a snúbencov

05. 10. 2016 - liturgia

s modlitbami za uzdravenie

Video z táborov detí a mladých 2016


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2015 na stavbu Komunitného centra