Letné tábory detí a mladých

Čas letných prázdnin využili deti a mládež našej Koinonie na utuženie vzťahov a posilnenie priateľstva v krásnom prostredí prírody. Detský tábor - "Dávid", tábor mladých - "Kráľovná Ester" a tábor mladých - "Udatný bojovník", vyplnili celý rekreačný komplex hotela Javorná. 
Prekonaj sám seba

OZ Priateľ rodiny a ČSOB nadácia pripravili akciu "Prekonaj sám seba". Veríš tomu, že vždy môžeš dosiahnuť viac ako si myslíš? Ver! Lebo ak máš rád ľudí okolo seba, život je ihrisko plné možností!!!
Slávenie turičnej vigílie

Pozrite si fotogalériu z tohtoročného slávenia turíc v bazilike v Ľutine.
Slávenie sviatkov Veľkej noci v realite Prešov

Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja!

Pozrite si fotogalériu zo slávenia sviatkov Ježišovej obety a zmŕtvychvstania.
Aktuality

Najbližšie akcie:

Letné stretnutie mladých

04.9.2016 - liturgia s modlitbou za uzdravenie

07.9.2016 - liturgia s modlitbou za uzdravenie

09.9.2016 - liturgia s modlitbou za uzdravenie

Video z táborov detí a mladých 2016


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2015 na stavbu Komunitného centra