Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Národné stretnutie koordinátorov - 2017


Prvý marcový víkend sa v oáze Vyšný Klátov zišli koordinátori zo všetkých slovenských oáz a realít našej Komunity. Formáciu viedol generálny pastier - o. Alvaro Grammatica spolu s pastiermi oáz Vyšný Klátov, Sklené a našej reality Prešov.


Zobraziť článok >Seminár - Vedenie Duchom Svätým


Všetci účastníci seminára si priniesli v srdci množstvo otázok, na ktoré túžili získať odpovede. A Duch Svätý naozaj konal, prejavoval sa v Slove, prostredníctvom prednášok a dynamík a naplnil každého, kto mu otvoril srdce. Dal sa nám viac spoznať, aby sme sa mu my viac priblížili. 


Zobraziť článok >Reprezentačný ples Koinonie Ján Krstiteľ, realita Prešov


Členovia koinonie a ich pozvaní hostia, strávili tohtoročný ples v peknom prostredí Areálu dobrej pohody v Šarišských Michaľanoch, pri úžasnej hudbe, výbornom jedle, peknom kultúrnom programe a hlavne výbornej zábave a tanci.

Priateľstvo a dobré vzťahy sa najlepšie budujú v príjemnom prostredí, kde sa cítime dobre.


Zobraziť článok >Slávenie Vianočných sviatkov v realite Prešov


A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Jn1,14


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:

23.03.2017 - Večer chvál

02.04.2017 - Liturgia pre manželov a snúbencov


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2016 na stavbu Komunitného centra