Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Sľuby a krst za prítomnosti generálneho pastiera


Naša sestra Soňa Slovjaková sa rozhodla zviazať s našou komunitou ako zasvätená vo svete navždy. Svoj sľub vložila do rúk nášho generálneho pastiera Alvara spolu s ďalšími dvoma členmi, Jankou Jurgovskou a Martinom Kovalčíkom, ktorí taktiež ako zasvätení vo svete zložili sľuby na skúšobnú dobu jedného roka.

Otec Alváro spojil svoju návštevu v našej realite aj s krstom nášho novonarodeného člena Matúša.


Zobraziť článok >Komunitný ples 2019


18-ty január bol tohto roku pre členov KJK a našich priateľov významný konaním komunitného plesu.

Zábava  v príjemnom prostredí, za doprovodu výbornej hudby, spestrená pútavým programom je v kruhu priateľov najlepšia. Bola to veľmi dobrá príležitosť svedčiť o priateľstve, radosti a spôsobe nášho života s Ježišom.


Zobraziť článok >Víkendovka mladých - Nezastaviteľní


Trojkráľový víkend naši mladí strávili spolu. Táto víkendovka mala názov Nezastaviteľní a priniesla bohaté ovocie priateľstva, služby a spoločného bytia s Ježišom. Účastníci sa rozhodli pokračovať naďalej v tomto projekte, aby neostali stáť na mieste, ale pokračovali stále ďalej, lebo s Ježišom a v spoločenstve sú Nezastaviteľní!!!


Zobraziť článok >Sviatok zjavenia Pána - Bohozjavenie


Svätením vody na záver sv. liturgie sme si pripomenuli, ako veľmi nás Boh miluje a je prítomný uprostred nás.


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Evanjelizačné aktivity môžte podporiť svojim finančným príspevkom:

Tlačivo na 2% z dane za rok 2018