Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Slávenie Turíc 2019


Slávenie Turíc je každoročne príležitosťou pozvať priateľov a známych, aby spoločne s našim spoločenstvom zažili živú prítomnosť Ježiša a moc Ducha Svätého. Sobotu poobede sme naplnili modlitbou chvál, tematickou prednáškou a modlitbami za vyliatie Ducha Svätého. Slávenie pokračovalo v nedeľu - sviatkom Zoslania Ducha Svätého.


Zobraziť článok >Slávenie sviatkov Veľkej noci v našej realite Prešov


Kvetnou nedeľou sme začali slávenie tohtoročných sviatkov Veľkej noci, úžasný a jedinečný čas, kedy si pripomíname Ježišovu spásnu obetu za celé ľudstvo. Počas obradov sme mohli prežiť atmosféru jednotlivých dní, uvedomiť si čo pre nás Ježiš vykonal a tešiť sa z jeho víťazstva nad hriechom. A preto s veľkou radosťou ohlasujeme: "Kristus vstal z mŕtvych!" 


Zobraziť článok >Sľuby a krst za prítomnosti generálneho pastiera


Naša sestra Soňa Slovjaková sa rozhodla zviazať s našou komunitou ako zasvätená vo svete navždy. Svoj sľub vložila do rúk nášho generálneho pastiera Alvara spolu s ďalšími dvoma členmi, Jankou Jurgovskou a Martinom Kovalčíkom, ktorí taktiež ako zasvätení vo svete zložili sľuby na skúšobnú dobu jedného roka.

Otec Alváro spojil svoju návštevu v našej realite aj s krstom nášho novonarodeného člena Matúša.


Zobraziť článok >Komunitný ples 2019


18-ty január bol tohto roku pre členov KJK a našich priateľov významný konaním komunitného plesu.

Zábava  v príjemnom prostredí, za doprovodu výbornej hudby, spestrená pútavým programom je v kruhu priateľov najlepšia. Bola to veľmi dobrá príležitosť svedčiť o priateľstve, radosti a spôsobe nášho života s Ježišom.


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Evanjelizačné aktivity môžte podporiť svojim finančným príspevkom:

Tlačivo na 2% z dane za rok 2018