Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Víkendovka mladých - Nezastaviteľní


Trojkráľový víkend naši mladí strávili spolu. Táto víkendovka mala názov Nezastaviteľní a priniesla bohaté ovocie priateľstva, služby a spoločného bytia s Ježišom. Účastníci sa rozhodli pokračovať naďalej v tomto projekte, aby neostali stáť na mieste, ale pokračovali stále ďalej, lebo s Ježišom a v spoločenstve sú Nezastaviteľní!!!


Zobraziť článok >Sviatok zjavenia Pána - Bohozjavenie


Svätením vody na záver sv. liturgie sme si pripomenuli, ako veľmi nás Boh miluje a je prítomný uprostred nás.


Zobraziť článok >Slávenie vianočných sviatkov a nového roka 2019


Pozrite si fotogalériu zo slávenia sviatkov narodenia Božieho Slova, ktoré sa stalo telom. Na prelome rokov sme taktiež oslávili 40 výročie zrodu našej Koinonie.


Zobraziť článok >Výročie posviacky kaplnky a Komunitného domu


Pred rokom náš Komunitný dom a kaplnku posvätil o. arcibiskup Ján Babjak. Toto výročie sme si s radosťou pripomenuli a patrične oslávili.


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Evanjelizačné aktivity môžte podporiť svojim finančným príspevkom:

Tlačivo na 2% z dane za rok 2018
Pripravované: MK Praha august-2019!!!