Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Family day 2019


Stalo sa už tradíciou, že na záver letného tábora detí a mladých už pravidelne organizujeme Deň rodiny. V prostredí hôr využívame miestne podmienky na spoločné bytie spolu. K tomu samozrejme patria atrakcie, dobrá hudba, jedlo a množstvo priateľov.


Zobraziť článok >Letný tábor detí a mladých KJK realita Prešov


Na osvedčenom mieste Drienica - hotel Javorná, deti a mládež členov a priateľov Komunity Ján Krstiteľ - realita Prešov, mali možnosť prežiť zaujimavý a aktivitami naplnený čas. Božie slovo spája, posmeľuje a taktiež reštartuje každého, kto po tom túži a dá mu priestor. 


Zobraziť článok >Slávenie Turíc 2019


Slávenie Turíc je každoročne príležitosťou pozvať priateľov a známych, aby spoločne s našim spoločenstvom zažili živú prítomnosť Ježiša a moc Ducha Svätého. Sobotu poobede sme naplnili modlitbou chvál, tematickou prednáškou a modlitbami za vyliatie Ducha Svätého. Slávenie pokračovalo v nedeľu - sviatkom Zoslania Ducha Svätého.


Zobraziť článok >Slávenie sviatkov Veľkej noci v našej realite Prešov


Kvetnou nedeľou sme začali slávenie tohtoročných sviatkov Veľkej noci, úžasný a jedinečný čas, kedy si pripomíname Ježišovu spásnu obetu za celé ľudstvo. Počas obradov sme mohli prežiť atmosféru jednotlivých dní, uvedomiť si čo pre nás Ježiš vykonal a tešiť sa z jeho víťazstva nad hriechom. A preto s veľkou radosťou ohlasujeme: "Kristus vstal z mŕtvych!" 


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Evanjelizačné aktivity môžte podporiť svojim finančným príspevkom:

Tlačivo na 2% z dane za rok 2018