Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Kurz pre manželov - Oheň v srdci.


Krásne prostredie jesennej Drienice využili manželské a snúbenecké páry z našej koinonie na obnovu a upevnenie svojho vzťahu, formáciu a rozhorenie ohňa v svojom povolaní byť manželom - manželkou.


Zobraziť článok >Požehnanie stavby Komunitného centra


V utorok 27.9. nás poctil svojou prítomnosťou nám drahý Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ.

Prišiel požehnať stavbu nášho komunitného centra - Božieho domu - Betelu.


Zobraziť článok >Seminár pre mužov - Drienica 2016


Jesenný čas využili muži z našej koinonie a tiež naši priatelia na spoločnú formáciu svojej mužnosti, sebareflexiu svojho života a zmenu srdca k úspešnému žitiu povolania byť mužom.


Zobraziť článok >Srdce Leva – letné stretnutie mladých 18+


Si dobrý, lebo ťa takto stvoril tvoj Nebeský Otec!

Máš srdce leva a preto si povolaný dobýjať Nebeské kráľovstvo pre seba a získať preň aj iných!

Všetko môžeš v tom, ktorý ťa posilňuje – v Ježišovi, je v tebe oddanosť, vášnivosť, divokosť, neskrotnosť Leva z Júdu a preto môžeš zvíťaziť v každej životnej situácii!


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:

23. 10. 2016 - nedeľa s Koinoniou

02. 11. 2016 - liturgia s modl. za uzdravenie

13. 11. 2016 - nedeľa s Koinoniou


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2015 na stavbu Komunitného centra