Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov
Katolícke spoločenstvo pre novú evanjelizáciu

Najaktuálnejšie

Kalendár KJK PO


UDALOSTI KJK-PO


Slávenie vianočných sviatkov 2017 a nového roka 2018 v Komunitnom domeZobraziť článok >Adventné bdenie


Členovia našej komunity sa zišli na večer chvál a modlitieb s Božím slovom, aby sa poďakovali Ježišovi za jeho veľké skutky. Náš novootvorený Komunitný dom je znakom jeho prítomnosti a konania uprostred nás. 


Zobraziť článok >Posviacka a otvorenie Komunitného domu


Naša prešovská realita Koinonie Ján Krstiteľ oslavuje v tomto roku 10. výročie od svojej inaugurácie.

Oslavy tohto výročia sú spojené s otvorením nášho Komunitné domu, ktorý sme po troch rokoch projektovania, príprav a samotnej výstavby dali do užívania.


Zobraziť článok >Litmanová - Púť mužov


Čas jesenného víkendu využili muži z našej Komunity spolu so svojimi rodinami na putovanie na horu Zvir v Litmanovej, aby sa modlili za požehnanie svojho povolania, uzdravenie vzťahov a za zdravie svoje aj svojich rodín. Počasie bolo náročné, tak ako je náročné byť Božím mužom, otcom .... Ale zdolali ho a neľutovali.


Zobraziť článok >Najbližšie akcie:


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2017 na stavbu Komunitného centra