Slávenie turičnej vigílie

Pozrite si fotogalériu z tohtoročného slávenia turíc v bazilike v Ľutine.
Slávenie sviatkov Veľkej noci v realite Prešov

Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja!

Pozrite si fotogalériu zo slávenia sviatkov Ježišovej obety a zmŕtvychvstania.
Marcová koinonia

Marcová koinonia v štýle seminára Sloboda v Kristovi sa konala netradične v sobotu pred Kvetnou nedeľou. Komunitná modlitba, témy a dynamiky nám pomohli viac si uvedomiť príčiny a dôsledky hriechu, vyznať ho Ježišovi a hlbšie sa zakoreniť do Krista, ktorý jediný dáva slobodu.
Stretnutie koordinátorov KJK - reality Prešov

Víkend pôstneho obdobia využili koordinátori našej reality spolu s pastierom na vzájomné zdieľanie, modlitbu a formáciu.

 
Aktuality

Najbližšie akcie:

17.7. - lit. s modl. za uzdrav.

24.7. - "Ježiš uzdravuje"

30.7. - lit. s modl. za uzdrav.

Letné tábory

 

Letné stretnutie mladých


Výstavbu nášho Komunitného centra môžete podporiť svojim finančným darom na č. účtu:

IBAN: SK7175000000004017927724

BIC: CEKOSKBX

č.ú.: 4017927724/7500

Tlačivo na 2% z dane za rok 2015 na stavbu Komunitného centra